Zeptejte se nyní
X

Zeptejte se nyní

Vize a poslání

Cílem společnosti UPL je stát se předním globálním poskytovatelem celkových plodinových řešení k zajištění celosvětově dlouhodobého zásobování potravinami.

Vize

Být prvotřídní společností pro naše zákazníky a podílníky díky úsilí, aby naši zaměstnanci pracovali v motivovaném týmu, v otevřeném a vzdělávacím prostředí, pomocí stanovení novějších standardů výkonnosti a zaměřením na celkovou kontrolu kvality, inovace a odpovědnou péči o životní prostředí.

Mise

Celosvětová výroba a distribuce přípravků na ochranu rostlin a speciálních chemikálií, poskytujících řešení pro optimalizaci zemědělské produktivity prostřednictvím inovativních a efektivních produktů s nejlepším poměrem ceny a výkonu.

Dělat věci lépe

je jádrem naší DNA

Tři jednoduchá slova, která jsou srdcem filozofie UPL. "Dělat věci lépe" znamená zvýšení standardů v globální produktivitě zemědělství. Představuje vyjádření charakteru, ilustruje životní styl společnosti a vytváří stav, jenž je výhodný pro všechny zúčastněné strany.

Přečtěte si více
 • Drive_business Směrování našeho podnikání za konvenční hranice

  Product_innovation Zrychlení zavádění inovativních produktů v souladu se stanovenými prioritami

 • Enhance_Mfg Zvýšení efektivity výroby a dodavatelského řetězce

  Human-capital Obohacení našeho lidského kapitálu

 • Marketing_reach Prohloubení našeho marketingového dosahu

  Property_bank Vytvoření banky bohatého duševního vlastnictví

Základní hodnoty

Změna stylu

 • Výzva pro současný stav a způsoby práce

 • Předvídat budoucnost a přizpůsobit se změnám

 • Nové myšlení za účelem vývoje inovativních řešení pro zákazníky

 • Cenově efektivní výroba/účinnost na globální úrovni

Základní hodnoty

Vášeň pro dokonalost

 • Stanovení a očekávání vysokých standardů ve všem, co lidé dělají

 • Snaha o nejvyšší kvalitu přípravků ve srovnání s nejlepšími produkty

 • Maximální produktivita díky efektivním procesům

 • Schopnost reagovat na potřeby a očekávání zákazníků

Základní hodnoty

Péče o životní prostředí

 • Zajištění vysokých standardů shody a bezpečnosti

 • Následování udržitelných ekologických postupů

Základní hodnoty

Motivace zaměstnanců

 • Vytváření stimulačního prostředí, které zaměstnancům pomáha učit se a růst

 • Podpora týmové práce a spolupráce

 • Zaměření na rozvoj kompetencí a profesní růst

 • Respektování lidí a starost o ně

Environmentální politika

Jako společnost klademe velký důraz na přispívání k udržitelné společnosti. Staráme se o to, aby suroviny a energie byly efektivně využívány v průběhu celého výrobního procesu.

Jsme si vědomi, že naše procesy mohou mít dopad na životní prostředí a v důsledku toho jsme se zavázali neustále zlepšovat náš environmentální přístup, abychom minimalizovali možná rizika.

Read More